فایلهای صوتی راه های شناخت و آگاهی صحیح

ریال3.000.000

سلسله مباحث در زمینه در زمینه های دینی،اعتقادی،اجتماعی و سیاسی اطلاعات و آگاهی که به دست می آوریم، درستی و نادرستی آنها و راههای به دست آوردن اطلاعات صحیح ها را مورد بررسی قرر می دهیم.

فعلا نظری موجود نیست.

اولین نفر برای بررسی باشید “فایلهای صوتی راه های شناخت و آگاهی صحیح”