با تشکر

حس خوب در آنجایی معنا پیدا میکند که بتوان تاثیری هر چند کوچک در زندگی دیگران داشته باشیم و بتوانیم زندگی آنان را تغییر دهیم و تغییر در زندگی آنان سبب شود که در زندگی دیگران تغییر کند.

تلاشمان در این است که بتوان این حس خوب را برای خودمان به ارمغان بیاوریم و در زندگی شما عزیزان تغییرات مثبت ایجاد کنیم و امید واریم در این راه موفق باشیم.

با تشکر از :

خانواده محترم

مدیریت دبیرستان شهید قهرمانی جناب آقای نعمتی

معاونت پرورشی دبیرستان شهید قهرمانی جناب آقای کریمی

پایگاه بسیج شهید اصغر صبور

وتشکر ویژه ای داریم از

جناب آقای یوسف ملکی و محمد حسین کریمیان

بستن

نویسنده

محمد بتواز

این وبلاگ در جهت آموزش و بیان نکاتی در جهت بهبود روابط دانش آموزان در محیط خانه، مدرسه و اجتماع تاسیس شده و امیدواریم به هدف خود در این راستا دستیابیم

تازه ترین نوشته ها